Dobrodošli

Situacija na tržištu rada se, usled ekonomske krize, pogoršala u većini evropskih zemalja uključujući i Srbiju. Tokom perioda recesije posebno je važno da politika zapošljavanja bude efikasnija, efektivnija i ciljana. IPA projekat Podrška kreiranju politike zapošljavanja koji finansira Evropska unija ima za cilj da pomogne institucijama na tržištu rada u Republici Srbiji kako bi bolje planirale aktivne mere zapošljavanja i odgovorile na izazove i potrebe tržišta rada.

Informacije o projektnim aktivnostima će redovno biti postavljane na ovom sajtu, a naravno pozivamo vas da ukoliko imate dodatna pitanja kontaktirate partnere na projektu kao i Istraživačke aktivnosti će se koristiti kao platform za sprovođenje pojedinih istraživanja predviđenih projektnom kao i za komunikaciju sa istraživačima koji rade na lokalnom nivou.